Tehniski radošā darbnīca „Ceļojums kosmosā.”


Sešas Kārsavas novada skolu komandas pa 6 skolēni katrā darbojās darbnīcā „Ceļojums kosmosā.” Katras komandas dalībnieki varēja iejusties kosmiskās raķetes konstruktoru lomā un izgatavot to no dotajiem materiāliem, izmantojot savu radošo izdomu un dabas zinātņu priekšmetos gūtās zināšanas. Konkursā tika vērtēts izbūvētās kosmiskās raķetes dizains, izturība, lidojuma drošums, izmantoto materiālu pielietošanas prasmes, kā arī sadarbības prasmes starp skolēniem.

Rezultāti:

1.vieta - Kārsavas vidusskolas 9.a klases komanda „Galaktika,”

2.vieta - Mežvidu pamatskolas 8.–9.klašu komanda „Atomi”,

3.vieta - Kārsavas vidusskolas 8.a klases komanda „Raķetes,”

4.vieta - Mērdzenes pamatskolas 8. – 9.klašu komanda „Olgalvji lidojumā,”

5.vieta - Kārsavas vidusskolas 8.b klases komanda „N.A.S.A. klauni,”

6.vieta - Salnavas pamatskolas 8.-9.klašu komanda „Marsiešu bērni.”

Darbnīcas vadītāja bioloģijas skolotāja Valentīna Tuče