“Baltijas ceļam – 25”


Kā zinām, Baltijas republiku Latvijas, Lietuvas un Igaunijas brīvības akcijai - dzīvai cilvēku “ķēdei” sadodoties rokās – šogad jubilejas gads, un tā ir iekļauta UNESCO kultūras mantojuma sarakstā kā unikāls nevardarbīgas brīvības cīņas fenomens. Arī Kārsavas vidusskolā notika pasākumi, kas veltīti “Baltijas ceļam”.

Baltijas ceļam - 25

Septembrī vēstures, literatūras, vizuālās mākslas un klases stundās skolotāji stāstīja par šo vēsturisko notikumu un tā nozīmīgumu mūsu valsts ceļā uz neatkarības atgūšanu, notika sarunas, kas lika aizdomāties par savas tautas spēku un katra cilvēka devumu vēsturiskā brīdī vienoties un būt kopā plecu pie pleca, lai visai pasaulei paustu savu brīvības alku vēstījumu. Nākamais posms šajos pasākumos bija zīmējumu izstādes tapšana, kurā iesaistījās .. klašu skolēni, atklājot savu redzējumu par “Baltijas ceļa” vēsturisko nozīmi.

Baltijas ceļam - 25

8. oktobrī mūsu pasākumu cikls noslēdzās, sadodoties rokās un simboliski atveidojot improvizētu “Baltijas ceļu”. Sākumā pulcējāmies skolas pagalmā, kur mūs uzrunāja direktora vietniece audzināšanas jomā L. Rundāne. Uzrunai sekoja un visus dalībniekus emocionāli aizkustināja vokālā ansambļa sagatavotā dziesma, kas jau kļuvusi par “Baltijas ceļa” himnu - “Atmostas Baltija”. Pēc dziesmas noklausīšanās visi sadevāmies rokās, lai dotos noslēdzošajā aktivitātē, ko organizējām sadarbībā ar Malnavas koledžu – gājēju ceļa posmā starp abām izglītības iestādēm izveidojām “dzīvo ķēdi”. Mūsu akciju atbalstīja arī Malnavas un Kārsavas PII.

Baltijas ceļam - 25

Skolā atgriezāmies ar lielu lepnumu par piederību savai valstij.

Lūk, dažu skolēnu atziņas pēc šī pasākuma:

“Akcijas laikā visi jutāmies kā vienots veselums”, A. Skučers, 9.b kl.

“Tas bija ļoti patriotiski. Jūtos lepna par savu valsti, lepna, ka esmu latviete,” S. Temne, 12.a kl.