Baltā galdauta svētki


03.05.2016. Kārsavas vidusskola organizēja svētku koncertu “Paši skaistākie vārdi”, kas bija veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un Mātes dienai. Koncerts notika Kārsavas KN, un tajā piedalījās mūsu skolas interešu izglītības kolektīvi. Pirms svinīgā koncerta visus klātesošos uzrunāja skolas direktors Edgars Puksts un mums visiem atgādināja, ka toreiz, 1990. gada 4. maijā, parakstītā deklarācija mums kā valstij un nācijai ir devusi jaunu elpu. Tā ir mūsu otrā dzimšanas diena. Tas ir mūsu PAR! Ar neatkarības atjaunošanu mēs esam nobalsojuši PAR mūsu valstiskās un personiskās brīvības atjaunošanu, par brīvību mākslā, literatūrā un žurnālistikā, par brīvību ekonomikā un biznesā, par mūsu svētku un tradīciju atjaunošanu, par mūsu ticības brīvību, arī par mūsu šodienas koncertu, kas saturiski varbūt vairāk veltīts tieši Mātes dienai, bet idejiski – neatkarības atjaunošanai, kas mums ļauj svinēt arī šos sirsnīgos svētkus, mūsu drosmei būt PAR.

Sagaidot Latvijas simtgadi, ar šo pasākumu mēs Kārsavas novadā aizsākam arī jaunu tradīciju, kas tiks ieviesta visā valstī – Baltā galdauta svētkus. Balti klāts galds latviešiem allaž ir bijis godu un svētku galds. Arī baltajai krāsai jau mūsu senču tradīcijās ir īpaša simboliska nozīme. Balts – tas ir garīgi tīrs un tikumīgs, neaptraipīts un svēts, sakārtots un harmonisks. Baltais - no kura smelties un tālāk dot. Un, lūk, mūsu koncertā goda vietā bija balti klāts galds.

Ar sirsnīgām, skaistām un skanīgām dziesmām mūs priecēja gan 1. – 4. klašu koris, gan 5. – 9. klašu koris “Akustika”, gan 7. – 9. klašu vokālais ansamblis “Vuolyudzeitis”, vadītāja Ligita Žukovska, ar ritmisku dejas soli visus sveica tautas deju kolektīvi: “Spryguļs”, 1., 2. kl., vadītājas Lilija Kaša, Sarmīte Linuža, un 10. – 12. kl., vadītāja Lilija Kaša, “Asni”, 3.,4. kl., vadītāja Solvita Dzerkale, Ar košām krāsām klātesošos priecēja tērpu dizaina pulciņš “Līnija”, vadītāja Lilita Laganovska, pasākumu vadīja 10. klases skolēni Katrīna Ločmele un Ivo Burmeisters.

Koncerta izskaņā visus aicinājām 4. maijā uzklāt Balto galdautu savās mājās. Lai tas ir mūsu goda galds, sirsnīgu sarunu, kopības un cienasta galds!

Patīkami bija pēc koncerta saņemt sirsnīgus pateicības vārdus par uzburto svētku noskaņu. Paldies sakām arī mēs ikvienam, kas bija kopā ar mums, un vēlam šo jauko tradīciju turpināt, just lepnumu un atbildību par savu zemi un valsti ne tikai svētku reizē, bet arī ikdienas darbos.