Skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām” Rēzeknē


Š.g. 25.aprīlī Rēzeknē notika skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām”, kurā piedalījās skolēnu komandas no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas novada skolām. Pasākumu organizē un vada SIA "ALAAS" sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi.

Skrējienā jau otro gadu piedalās arī Kārsava vidusskola. Šogad tās bija 4 komandas no 11.a klases un 9.a un 9.b klasēm. Kā informēja organizatori, tad šī pasākuma mērķis ir padziļināt jauniešu izpratni par atkritumiem, atkritumu vēsturi, pārstrādei izmantojamamjiem atkritumiem, atkritumu šķirošanu, iepakojumu un vides saudzēsanu, kā arī motivēt jauniešus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi. Šāda veida starpnovadu pasākums jauniešiem Rēzeknē notiek jau 10.gadu, kas reizē arī ieskandina Lielās Talkas nedēļu Latvijā.

Atkritumiem pa pēdām

Šinī gadā pavisam kopā orientēšanās sacensībās Rēzeknē piedalījās 21 jauniešu komanda (komanda 5 cilvēku sastāvā). Komandas piedalījās 2 stundu skrējienā, kura laikā viņi orietējās pilsētas teritorijā – pēc īpašām norādēm meklēja kontrolpunktus. Šajos kontrolpunktos skolēni pildīja dažādus uzdevumus par atkritumiem, atkritumu šķirošanu, baterijām un elektroprecēm.

Pasākuma noslēgumā tika paziņoti pirmo trīs vietu ieguvēji, un sīvā konkurencē Kārsavas vidusskolas 11.klases komanda (audzinātāja Valentīna Tuče) ieguva godpilno 3.vietu un dāvanā saņēma sarūpēto gardumu no SIA "ALAAS". Visas skolu komandas saņēma pateicības rakstus no SIA ‘’ALAAS’’ par piedalīšanos konkursā, tāpat arī visi konkursa dalībnieki pēc skrējiena varēja cienāties ar siltu tēju un cepumiem.

Atkritumiem pa pēdām

Ilona Cibuļska un Ilga Buravceva,

Kārsavas vidusskolas 9.a un 9.b klases audzinātājas