Skrējiens – orientēšanās jauniešiem “Atkritumiem pa pēdām!


24. aprīlī Rēzeknes pilsētas, Rēzeknes novada, Ciblas novada, Kārsavas novada un Viļānu novada 9.-12.klašu skolēnu komandas 5 skolēnu sastāvā piedalījās konkursā “Atkritumiem pa pēdām”, kuru organizēja SIA ALAAS, Rēzeknes pilsētas Dome un Latvijas Zaļais punkts. Konkursa mērķis bija padziļināt jauniešu izpratni par atkritumu šķirošanu, atkritumu vēsturi, atkritumu otrreizējo pārstrādi, kā arī motivēt jauniešus mainīt attieksmi un ikdienas paradumus attiecībā pret apkārtējo vidi un rosināt jauniešus uz aktīvu līdzdarbību apkārtējās vides saglabāšanas procesos. Konkursā piedalījās 17 skolēnu komandas. Visām komandām skrējiena laikā bija jāatrod 5 kontrolpunkti Rēzeknē, katrā kontrolpunktā jāveic dažādi uzdevumi par atkritumiem un laikā jāatgriežas skrējiena galapunktā.

Kārsavas novadu pārstāvēja 2 Kārsavas vidusskolas komandas – 10.a klases komanda “Šelsas” un 12.a klases komanda “Partija – 18”. Trīs skolu komandas ieguva vienādu punktu skaitu un cīnījās par 2. vietu, papildus atbildot uz dažādiem žūrijas komisijas jautājumiem. Sīvā konkurencē starp 3 komandām vinnēja Kārsavas vidusskolas 12.a klases komanda “Partija – 18” un ieguva 2.vietu kā arī Latvijas Zaļā punkta balvas. 10.a klases komanda “Šelsas” ieguva Latvijas Zaļā punkta pateicību un balvas.

Valentīna Tuče 12.a klases audzinātāja