11.-18. novembris – svētku nedēļa Latvijai un tās iedzīvotājiem


Tā sākās ar Lāčplēša dienu. 11. novembrī Kārsavas vidusskolas skolotāji un skolēni devās lāpu gājienā uz Bozovas kapiem, lai godinātu 1. pasaules karā kritušos latviešu brīvības cīnītājus. Uz karavīru kapiem tika nolikts daudz mirgojošu svecīšu, skanēja patriotiski dzejoļi.

Apliecinot savu cieņu un mīlestību pret tēvzemi un tās varoņiem, skolēni un skolotāji nēsāja kreisajā – sirds pusē piespraustu lentīti Latvijas karoga krāsās, kas liecina, ka Latvijas patriotu ir daudz. Valsts 95. dzimšanas dienai tika veltīta ekspresviktorīna, kurā piedalījās aktīvākie Kārsavas vidusskolas skolēni un parādīja, cik labi mēs pazīstam savu Latviju. Viktorīnā bija jautājumi par Lāčplēša dienu un tās vēsturi, pēc dotajiem attēliem vajadzēja atpazīt visus Latvijas prezidentus, ievērojamākās vietas un personības, ar ko Latvija lepojas. Vislabāk šajā viktorīnā veicās Skaidrītei Vorzai, Solveigai Strodei, Inai Streļčai un Dainai Šarkovskai.

Mūsu skolas jaunsargi šajā nedēļā aizstāvēja skolas godu, piedaloties militāri patriotiskā spēlē „Jaunie Kārsavas sargi”, un pirmo vietu ieguva 11. klases komanda. 18. Novembrī mūsu jaunsargi soļoja svētku parādē Rīgā, kur viņus sveica Latvijas valsts prezidents Andris Bērziņš.

Svētku noslēgums skolā notika 15. novembrī ar svinīgo koncertu un pasākumu, kura gaitā skolas direktors E. Puksts apbalvoja skolas 10 uzcītīgākos skolēnus, kuriem ir augsti vērtējumi mācībās, pamatskolas grupā un 10 vidusskolas grupā, kā arī patriotiskākos un aktīvākos skolēnus, kuri bija guvuši atzinības rakstus, diplomus piedaloties Latvijas 95. dzimšanas dienai veltītos konkursos, spēlē „Jaunie Kārsavas sargi”. Koncertā izskanēja mūsu pašu skolēnu sacerēti veltījumu dzejoļi un esejas savai dzimtenei Latvijai.

18nov


18nov

Tam sekoja alternatīvās mācību stundas, kuras skolēnos radīja pozitīvas emocijas. Noskatījāmies fragmentus no patriotiskās filmas „Sapņu komanda 1935”, filma visiem ļoti patika, skolēnos radās vēl lielāks lepnums par savu dzimteni – Latviju. Svētku nedēļu mūsu skolā noslēdza „Dziesmu duelis”, kur dažādu latviešu dziesmu atpazīšanā un dziedāšanā sacentās skolotāju komanda, vidusskolas komanda un divas pamatskolas komandas. Uzvarēja vidusskolas komanda „Dziedošās burbulītes”.

18nov

18. Novembri katrs skolēns pavadīja patriotiskās noskaņās: skatījās latviešu filmas, gatavoja svētku vakariņas, daži aizdedza svecīti kritušo varoņu piemiņai, bet daži devās uz Rīgu, lai redzētu svētku militāro parādi un uguņošanu18. Novembri katrs skolēns pavadīja patriotiskās noskaņās: skatījās latviešu filmas, gatavoja svētku vakariņas, daži aizdedza svecīti kritušo varoņu piemiņai, bet daži devās uz Rīgu, lai redzētu svētku militāro parādi un uguņošanu

Kārsavas vidusskolas
12. a klases skolniece
Daina Šarkovska