Skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām” Rēzeknē

Atkritumiem pa pēdām

Š.g. 25.aprīlī Rēzeknē notika skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām”, kurā piedalījās skolēnu komandas no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas novada skolām. Pasākumu organizē un vada SIA "ALAAS" sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi.


Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskola lepojas!

zpd

20.04.2018. Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference, kur Bioloģijas sekcijā savu pētījumu plakāta formā žūrijai prezentēja un aizstāvēja 11.klases skolniece Aivita Nalivaiko.


Lasīt vairāk...

Koru konkurss Jēkabpilī

zpd

Koru skate ir būtisks sagatavošanās posms Dziesmusvētkiem. Š.g.9.aprīlī Kārsavas vidusskolas 5. – 11.klašu koris „Akustika” tika izvirzīts uz II kārtu koru konkursa „Dziesmai būt” Jēkabpilī. Latgales novadā kopumā sacentās 20 kori, kur visi ir ieguvuši ceļazīmi uz skolēnu Dziesmusvētkiem, kuri notiks 2020.gadā.

Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

VRK

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ”8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta NR.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 8.a un 8.b klases izglītojamie 3. aprīlī apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē. 6. aprīlī uz Valsts robežsardzes koledžu devās arī 10.a klases skolēni.

Lasīt vairāk...

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Kārsavas vidusskolā 2017./2018.m.g.

zpd

Divu mācību gadu laikā katrs 11.a klases skolēns uzrakstīja zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev tuvu tematu. Savus pētījumus skolēni veica veselības mācībā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē, kulturoloģijā, latviešu valodā, fizikā un sportā. Vairums pētījumu bija saistīti ar Kārsavas novada dabas un kultūrvides izpēti, veselīgu paradumu iedzīvināšanu jauniešos un ekoloģiskas pārtikas ražošanu Kārsavas novadā. Skolēnu darbus vērtēja skolotāji – skolēnu pētniecisko darbu konsultanti un uzrakstīto darbu recenzenti. Konferences laikā žūrijas komisija vērtēja skolēnu prasmes prezentēt savu darbu un atbildēt uz klātesošo skolēnu un pedagogu jautājumiem. Labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferenci.

Lasīt vairāk...

Noslēdzies Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais pusfināls

konkurss

Ar 2017. gada septembri visā Latvijā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīvu pirmo reizi tika uzsāktas 5.-6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensības, kurās iesaistījās arī Kārsavas vidusskolas skolēni. Lasīšanas sacensības tiek rīkotas, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, un tās norisinās 3 kārtās – vietējā skolas līmenī, reģiona pusfināls. Maijā reģiona pusfināla uzvarētāji tiksies nacionālajā finālā Rīgā.

Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēnu sasniegumi Latvijas valsts simtgadei veltītajā konkursā „Uzzini, izpēti, eksperimentē”

konkurss

2018.gada 20.martā Kārsavas novada izglītojamiem notika konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās visu novada skolu 7.-8. klašu izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Pļavas ziedu vainags Latvijas simtgadei”, „ Latvijas koku skola”, „Kārsavas novada ievērojamāko vietu mozaīka”, „Vēstījums Latvijai” un „Kārsavas novada dabas bagātības”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada skolu pedagogi: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Lasīt vairāk...

Ekskursija projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

2018.gada 12.martā, skolēnu pavasara brīvdienās, Kārsavas vidusskolas 3. - 4. klašu skolēni un Salnavas skolēni, kas apmeklēja rudens brīvdienās nometni, devās ekskursijā uz Cēsu ZINOO centru. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Lasīt vairāk...

9.klašu Sadraudzības vakars Kārsavas vidusskolā

sadraudzibas vakars
2018.gada 9.martā Kārsavas vidusskolas 9.klasēm notika Sadraudzības vakars ar Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolas 9.klašu skolēniem.
Lasīt vairāk...

JAUNO VIDES PĒTNIEKU FORUMA RĪGAS ATKLĀTĀ KĀRTA

Kārsavas vidusskolas 9.b klases skolniece Signija Igaune 2018.gada 5.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā piedalījās Jauno vides pētnieku konkursā – forumā “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā. Skolniece prezentēja savu pētījumu “Tomātu audzēšana izmantojot ekoloģisko mēslojumu”. Forumā tika prezentēti 127 skolēnu darbi 9 grupās. Forumā piedalījās 233 skolēni. Signija Igaune saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu par veikto pētījumu. Signija saņēma arī Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” atzinības rakstu, iegūstot foruma klātesošo skolēnu un pedagogu simpātiju balvu. Skolotāja konsultante Valentīna Tuče saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu. Pēc konkursa dalībniekiem bija iespēja doties ceļojumā pa Dabaszinātņu Akadēmisko centru un vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā.

Lasīt vairāk...

Mūzikas konkurss "Balsis 2018"

Mūzikas konkurss

26.februārī Kārsavas vidusskolā norisinājās vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2018” 1.atlases kārta. Konkursā piedalījās Kārsavas vidusskolas 1. - 4.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Balstiņas”, iegūstot 2.pakāpes diplomu un 9.-11.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis”, iegūstot 1.pakāpes diplomu (vadītāja Ligita Žukovska, koncertmeistare Laine Pontaga). Mežvidu pamatskolas 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu meiteņu vokālais ansamblis, iegūstot 1.pakāpes diplomus (vadītāja Marita Rudoviča). Konkursa dalībniekus vērtēja žurija, kas arī sniedza noderīgus padomus konkursa startam 2.kārtā.

Lasīt vairāk...

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APMEKLĒ IZSTĀDI “SKOLA 2018” ĶĪPSALĀ

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros apmeklēja izstādi “Skola 2018” Rīgā, Ķīpsalā, kur vienkopus bija izvietoti dažādu mācību iestāžu stendi, lai nākotnes studenti, apskatot tos, varētu mērķtiecīgāk pārdomāt savas nākotnes karjeras iespējas un plānotu tās īstenošanas ceļus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lasīt vairāk...

Kārsavas novada “Jauniešu gada balvas 2017” laureāti Kārsavas vidusskolā

2018.gada 16. februāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Salnavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Kopā tika saņemti 50 pieteikumi un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: “Goda Jaunīts”, “Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam”, “Goda Škoļnīks”, “Goda “Instagram” profils”, “Goda Sportists”, “Goda Radūšuokais jaunīts”, “Goda Pozitīvoukais kuriozs”. Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli. Pasākumu organizēja Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas novada pašvaldību. Pasākumu vadīja Marta Ločmele un Jānis Ļubka

Lasīt vairāk...

Žetonu izsniegšanas svētki Kārsavas vidusskolā

16.februārī Kārsavas vidusskolas 12.klases skolēni svinēja Žetonu izsniegšanas svētkus, ko organizēja 11.klase. Savā uzrunā žetonu saņēmējiem skolas direktors Edgars Puksts uzsvēra, ka šie žetoni viņiem vienmēr liks atcerēties par savu piederību Kārsavas vidusskolai visa mūža garumā.

Lasīt vairāk...

Profesiju pasaule

Šī gada 2. mācību semestrī 9.a klases un 9.b klases skolēni tikās ar Kārsavas vidusskolas bijušajiem audzēkņiem Elīnu Oļipovu un Jāni Vorzu. E.Oļipova pastāstīja par mācībām Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā, darba iespējām. Mācību laikā tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma ”Robežsardze” un iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija. Robežsarga pienākums ir novērst likumpārkāpumu, atklāt un aizturēt personas, kuras nelegāli šķērso Valsts robežu. E.Oļipova atbildēja uz jautājumiem, skolēnus interesēja robežsarga darba ikdiena, darba specifika. Paldies Elīnai par interesanto stāstījumu!

Lasīt vairāk...

PALĪDZĒSIM DZĪVNIEKIEM PATVERSMĒS

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni iesaistījās labdarības akcijā, lai palīdzētu Rēzeknes dzīvnieku patversmē nonākušajiem dzīvniekiem. Skolēni, apmeklējot patversmi, nogādāja tur esošajiem kaķiem un suņiem sarūpēto barību, kā arī iepazinās ar patversmē dzīvojošo dzīvnieku apstākļiem un centās iepriecināt pamestos sunīšus un ķaķīšus ar saviem glāstiem. Skolēni secināja, ka labākā palīdzība, ko cilvēks varat sniegt sunim, kaķim vai kādam citam dzīvniekam – kļūt par viņa saimnieku. Nepaliksim vienaldzīgi pret tiem, kas gaida pēc mūsu siltuma un mīlestības.

Lasīt vairāk...

Eiropas parlamenta diena Kārsavas vidusskolā

Kārsavas vidusskolā 21.novembrī 11.a klases skolēni rīkoja Eiropas Parlamenta dienu 1.-12.klašu skolēniem, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par Eiropas Savienības procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē. Skolēni EUROSCOLA konkursa ietvaros rīkoja 3 pasākumus, kur katra klašu grupa cīnījās par balvu kādā no 3 nominācijām, kuras pasniedz Eiropas Padome.

Lasīt vairāk...

KARJERAS IZGLĪTĪBAS ATBALSTS KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM

Kārsavas vidusskolā viesojās Jauniešu Akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja Dace Briede – Zālīte, kura ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros vadīja karjeras attīstības atbalsta plāna aktivitātes – nodarbības par pašizaugsmi un karjeras izvēli 9. - 12.klašu skolēniem. Jauniešu Akadēmijas programma „Pacelt Pasauli” palīdz attīstīt jauniešu pašapziņu, izprast savas vajadzības un dod papildu zināšanas, uz kurām balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākotnes izvēli

Lasīt vairāk...

12.a klases skolniece Samanta Nalivaiko gūst panākumus eseju konkursā

Tradicionālais Atlants.lv eseju konkurss skolniekiem tiek rīkots kopš 2007. gada, tajā uz galveno balvu ir pretendējuši ap 2000 skolēnu. Šajā mācību gadā konkurss sākās 19.septembrī un noslēdzās 10.martā. Šajā laika posmā skolēni interneta vietnē varēja iesniegt savus darbus. Šī gada esejas tēma bija „Es un ES”. Uzvarētājus noteica vienlīdzīgs kompetentas žūrijas un sabiedrības balsojums.
Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās Latgales reģiona ZPD konferencē

2017.gada 17.martā Daugavpils Universitātē notika Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference. Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, profesore Inese Kokina, kura savā uzrunā mudināja skolēnus, aizstāvot ZPD, būt drošiem, parādīt sevi pēc iespējas pozitīvāk un gūt jaunu pieredzi. Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis konferences dalībniekiem vēlēja uzstādīt sev pēc iespējas augstāku mērķus zinātnē un gribēt to sasniegt. VISC vecākā referente, Latvijas izglītojamo zinātniskās konferences koordinatore Mudīte Kalniņa atgādināja, ka šī ir 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference mūsu valstī un aicināja pēc iespējas agrāk, jau pat 8.klasē, sākt skolēniem nodarboties ar pētniecību un turpināt to līdz pat 12.klasei un tikai tad ar savu pētījumu piedalīties ZPD konferencē, lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus.
Lasīt vairāk...

Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru metodiskā apvienība 02.03.2017. rīkoja konkursu Kārsavas novada 7. – 8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Lieliskais septītnieks”, „ Ķīmijas labirinti”, „Augi”, „Bioloģijas bingo” un „Atpazīsti kokus”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada bioloģijas un ķīmijas skolotāji: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.
Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi Kārsavas novada konkursā „Skolēni eksperimentē”

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru Metodiskā apvienība 2017.gada 2.martā rīkoja konkursu „Skolēni eksperimentē” novada 5. – 9.klašu skolēniem. Kārsavas vidusskolu pārstāvēja divas 9.klases komandas ar eksperimentiem ķīmijā.
Lasīt vairāk...

Valentīndiena

Februāra mēnesis Kārsavas vidusskolā skolēniem bija cieši saistīts ar Valentīndienu, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi.
Lasīt vairāk...

Sveču diena 1.b. klasē

Ziemas vidū, 2.februārī ir Sveču diena. To dēvē arīdzan par Vēja dienu, Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Govju dienu. Lai gads būtu jautrs, labs, lai govīm daudz piena, lai sivēni aug žirgti un pats cilvēks būtu skaists un vesels - Sveču dienā jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes, lai būtu sārti vaigi.
Lasīt vairāk...

Ziemassvētku ieskaņas pasākums

Pēc tradīcijas I semestra pēdējā mācību dienā notika Ziemassvētku ieskaņas pasākums, kura laikā tika pasniegtas pateicības, diplomi skolēniem par sasniegumiem konkursos, sporta sacensībās.
Lasīt vairāk...

Ziemassvētku pasākums 5. - 12.klašu skolēniem

20.12.2016. Kārsavas kultūras namā jautrā noskaņā noritēja Ziemassvētku pasākums 5. - 12.klašu skolēniem. Pasākuma tēma "Ceļojums laikā". Visiem ceļot laikā palīdzēja 11.a klases skolēni. Bija iespējams paviesoties gan pie dinozauriem, gan iejusties baroka laikmetā, gan atpūsties nākotnē kopā ar robotiem. Protams bija arī skolotāju priekšnesums.
Lasīt vairāk...

1. - 4.klašu skolēnu Ziemassvētku eglīte

20.12.2016. Kārsavas kultūras namā notika 1. - 4.klašu skolēnu Ziemassvētku eglīte. Skolēni visus klātesošos iepriecināja ar jaukiem priekšnesumiem. Pasākums noslēdzās ar jautrām rotaļām.
Lasīt vairāk...

ZPD priekšaizstāvēšana

19.12.2016. 11.a klases skolēniem notika zinātniski pētniecisko darbu priekšaizstāvēšana. 11.klases skolēni iepazīstināja ar sava darba tēmu, kā arī ar jau paveikto. Priekšaizstāvēšanā piedalījās arī 10.klases skolēni.
Lasīt vairāk...

Ziemassvētku tirdziņš

16.12.2016. skolas aktu zālē notika Ziemassvētku tirdziņš, ko organizēja 1.- 4.klašu skolēni un viņu vecāki.
Lasīt vairāk...

Mācību ekskursija

16.12.2016. Lai iepazītos ar nākotnes karjeras izvēles iespējām Kārsavas un Rēzeknes novados, Kārsavas vidusskolas 10.a un 11.a klases skolēni devās mācību ekskursijā uz SIA "Latgales dārzeņu loģistikas" siltumnīcu Mežvidu pagastā un Verēmu pagasta "Apkalnmājām".
Lasīt vairāk...

Konkurss "Zinu, Protu, Varu, Daru"

01.02.2016 Kārsavas vidusskolā notika konkurss "Zinu, Protu, Varu, Daru" Kārsavas novada vispārizglītojošo skolu skolēniem. Konkursa mērķis bija attīstīt skolēnos radošumu, spēju darboties grupās, pieņemt konstruktīvus lēmumus. Konkursā bija trīs radošās darbnīcas "Domino efekts", "Ceļojums kosmosā", "Tilts nākotnei".
Lasīt vairāk...

Tradīcijas turpinās

Vistumšākajā gadalaikā, četras nedēļas pirms Ziemassvētkiem, sākas Adventa laiks, kura simbols ir Adventa vainags ar 4 svecēm, kas apzīmē mūžību un vienotību. Katru svētdienu iededzinām sveci, gaidot Jēzus dzimšanas tuvošanos, gaidot gaismas uzvaru pār tumsu. Vainagu veido no egļu vai priežu mūžzaļiem zariem, kas simbolizē cerību un mūžīgo dzīvi. Turpinot ilggadīgās tradīcijas, arī šogad, manas audzināmās 1.b klases skolēni kopā ar vecākiem sanāca 25.novembrī kopā, lai, palīdzot viens otram, sapītu Adventa vainagus savām ģimenēm.
Lasīt vairāk...

Nodarbība 1.-2. klašu skolēniem (Nacionālo Veselību veicinošo skolu tīkla ietvaros)

24.novembrī Kārsavas vidusskolas 1.- 2.klašu skolēni piedalījās izglītojošā nodarbībā par personīgo higiēnu. Nodarbību vadīja lektore no Slimību profilakses un kontroles centra. Bērni ar lielu interesi klausījās stāstījumu un skatījās multfilmu par Janci un Jančapunci.
Lasīt vairāk...

No sirds sirdij

No 17. līdz 23.oktobrim Labdarības organizācija Palīdzēsim.lv rīkoja akciju „Labo darbu nedēļa”. Arī mēs, Kārsavas vidusskolas 4.a klases skolēni un audzinātāja, nolēmām iesaistīties šajā akcijā un 23.oktobrī apmeklējām Rēzeknes dzīvnieku patversmi.
Lasīt vairāk...

Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svētku koncerts

17.11.2016. skolas aktu zālē notika Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai veltīts svētku koncerts “ES ESMU LATVIJA! TU ESI LATVIJA! MĒS ESAM LATVIJA!”
Lasīt vairāk...

Mēs esam labākie starp Latvijas pilsētu vidusskolām!

2016.gada 16.novembrī Cēsu Vidzemes koncertzālē notika Draudzīgā Aicinājuma fonda Skolu reitinga balvu pasniegšanas ceremonija. Mūsu vidusskola saņēma balvu par sasniegumiem matemātikas centralizētajos eksāmenos, gan arī par sasniegumiem centralizēto eksāmenu kopvērtējumā – Mazo pūci (starp pilsētu vidusskolām).
Lasīt vairāk...

LĀČPLĒŠA DIENAS GĀJIENS UZ BOZOVAS BRĀĻU KAPIEM

Pieminot Latvijas valsts armijas uzvaru pār Bermonta karaspēku 1919. gada 11. novembrī un godinot Latgales partizāņu pulka kritušos karavīrus, Lāčplēša dienā - 11. novembrī mūsu skolas 8.-12.klašu skolēni, kopā ar Kārsavas novada ļaudīm, devās gaismotajā gājienā uz Bozovas brāļu kapiem. Bozovas brāļu kapos notika piemiņas brīdis, ziedu un svecīšu nolikšana pie Latvijas brīvības cīņās kritušo karavīru kapavietām.
Lasīt vairāk...

Lāčplēša diena skolā

11.11.2016. Kārsavas vidusskolā viesojās Ludzas pārvaldes Grebņevas robežapsardzības nodaļa nodaļas priekšnieks majors S.Buliga. Viņš 1.-6.klašu skolēniem pastāstīja par robežsargu ikdienu, iepazīstināja ar speclīdzekļiem robežpārkāpēju ķeršanai.
Lasīt vairāk...

Jaunie Kārsavas sargi

Neskatoties uz sniega segu, kura klāja Latviju, 10.11.2016. jaunieši no Kārsavas, Ludzas, Zilupes, Ciblas, Balvu, Baltinavas, Viļakas novadiem sacentās militāri patriotiskajā spēlē “Jaunie Kārsavas sargi 2016”.
Lasīt vairāk...

Gatavojamies Valsts svētkiem

Gatavojoties mūsu Latvijas dzimšanas dienai, 5.-12.klašu skolēni gatavoja kolāžas gan par Lāčplēša dienu, gan par mūsu valsti.
Lasīt vairāk...

Helovīna disenīte skolā

Aizejot rudens brīvdienās, 9.klases kolektīvs organizēja Helovīna disenīti skolā. Katra klase sagatavoja Helovīna ķirbi, kurus tad žūrija izvērtēja. Uz pasākumu skolēni ieradās attiecīgi saģērbušies. Pasākums noritēja jautrā gaisotnē. Paldies 9.klases kolektīvam un audzinātājai Ludmilai Urtānei.
Lasīt vairāk...

Latvijas Republikas NBS un ASV karavīri ciemojas Kārsavas vidusskolā

Katru mācību gadu Aizsardzības ministrija piedāvā izglītības iestādēm tikties ar Nacionālo bruņoto spēku pārstāvjiem. Kārsavas vidusskola regulāri izmanto šo iespēju. Un tā 21.10.2016. mūsu Kārsavas vidusskolā viesojās NBS Zemessardzes 32. kājnieku bataljona komandieris majors Jānis Ritenis , kā arī mūsu sabiedrotie NATO ietvaros - ASV jūras kājnieki un gaisa spēku karavīri.
Lasīt vairāk...

Labo darbu nedēļa Kārsavas vidusskolā

labie darbi
Labo darbu nedēļas laikā arī mūsu skolas skolēni aktīvi ņēma dalību. Labo darbu nedēļa iesāka 10.klases skolēni. Viņi jau pirmdien uzsāka skolas teritorijas uzkopšanu. Iesāktos darbu turpināja 9.a klases skolēni, kuri jau tradicionāli piedalās šajā pasākumā. Šogad viņi aicināja reizē ar viņiem talkot arī citus skolēnus. Skolas teritorijas sakopšanā piedalījās arī 1.b, 2.a, 2.b, 3.a, 3.b, 4.b, 7.a klašu skolēni.
Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas 12.klases skolēniem augsti sasniegumi centralizētajos eksāmenos

Valsts izglītības satura centrs ir apkopojis 2015./2016.mācibu gada centralizēto eksāmeno rezultātus. Mēs patiesi lepojamies ar mūsu 12.a klases skolēnu veikumu, kā rezultātā Kārsavas vidusskola ir ierindojusies 9.vietā no 443 mācību iestādēm, kurās notika centralizēto eksāmenu kārtošana.
Lasīt vairāk...

Baltā galdauta svētki

03.05.2016. Kārsavas vidusskola organizēja svētku koncertu "Paši skaistākie vārdi, kas bija veltīts LR Neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai un Mātes dienai. Koncerts notika Kārsavas KN, un tajā piedalījās mūsu skolas interešu izglītības kolektīvi.
Lasīt vairāk...

Iesaistīšanās nacionālajā Veselību veicinošajā skolu tīklā

No 2015./2016. m.g. Kārsavas vidusskola ir iesaistījusies Nacionālajā Veselību veicinošo skolu tīklā. Nacionālā Veselību veicinošo skolu tīkla mērķis ir apvienot skolas, kas veselību veicinošu skolas vidi redz kā vienu no skolas darbības mērķiem, dodot tām iespēju dalīties pieredzē un gūt jaunas idejas par veselības veicināšanas praksi skolās, atbalstīt skolas veselību veicinošu aktivitāšu īstenošanā un, integrējot veselību veicinošas aktivitātes skolas ikdienas darba un mācību procesā, veicināt skolēnu un skolas darbinieku veselību.
Lasīt vairāk...

Kārsavas novada konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē” 7. – 8.klašu skolēniem

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru Metodiskā apvienība rīkoja konkursu 7. – 8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie.
Lasīt vairāk...

Gatavošanās valsts svētkiem

Novembris ir ne tikai tumšākais un krāsu ziņā drūmākais mēnesis Latvijā. Novembris ir arī valsts svētku mēnesis Latvijā.
Lasīt vairāk...

Pēdējā zvana svētki Kārsavas vidusskolā