Kārsavas vidusskolas 1.- 2.klašu skolēni apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi “Pēdu Dzinējs Caps”

Skolas soma

Kārsavas vidusskolas 1.-2. klašu skolēni 20. novembrī devas uz Latgales vēstniecību GORS, Rēzeknē, kur iniciātivas „Latvijas Skolas soma” ietvaros apmeklēja Latvijas Leļļu teātra izrādi “Pēdu Dzinējs Caps”.


Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas 3. – 4. klašu skolēni apmeklē Liepājas teātra izrādi „Dželsomīno Melu zemē”

Skolas soma

Šī gada 19. oktobrī Kārsavas vidusskolas 3. – 4. klašu skolēni projekta „Skolas soma” ietvaros Rēzeknē, Latgales vēstniecība „GORS”, apmeklēja Liepājas teātra izrādi „Dželsomīno Melu zemē”, kas veidota pēc itāļu rakstnieka Džanni Rodāri pasakas ar tādu pašu nosaukumu.


Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolā turpinās Eiropas Sociālā fonda projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”

Atbalsts kompeneču attīstībai

Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” no visas Latvijas ir iesaistītas 253 izglītības iestādes. Izglītojamo individuālo kompetenču attīstības plāns paredz divu mācību gadu laikā izglītības iestādēs īstenot dažādus mācību un ārpusstundu pasākumus.

Lasīt vairāk...

Kinologa meistarklase

kinologa meistarklase

2018.gada 9.novembrī Kārsavas vidusskolā ESF projekta Nr. 8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”notika karjeras izglītības atbalsta pasākums “Kinologa meistarklase”, kurā piedalījās Kārsavas vidusskolas 1.-6.klašu skolēni un Salnavas pamatskolas 7.-9.klašu skolēni. Kinologa meistarklasi vadīja kinologs Valdis Bikovskis.

Lasīt vairāk...

Mēs dāvinām Latvijai...

Mēs dāvinām Latvijai

Vienreiz gadā katrs no mums svin savu dzimšanas dienu, bet mēs visi kopā svinam Latvijas dzimšanas dienu. Katru dienu mēs priecājamies par savu Latviju. Viņa mūs sveic ar jautrām putnu dziesmām, priecē ar zaļiem mežiem un lepniem pakalniem.


Lasīt vairāk...

Vai esi domājis, par ko vēlies kļūt?

Karjera

No 8. līdz 12. oktobrim valstī notika Karjeras nedēļa, kuru jau sesto gadu organizē Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām. “Šī gada Karjeras nedēļas centrālā tēma ir karjeras vadības prasmes un to loma karjeras plānošanā, uz ko aicināja devīze “Tavs karjeras skrejceļš!,” uzsver VIAA direktore Dita Traidās


Lasīt vairāk...

Kārsavas novada skolēnu pārstāvji iniciatīvas “Latvijas skolas soma” atklāšanas pasākumā

Skolas soma

Iniciatīva “Latvijas skolas soma” ir valsts finansēta atbalsta programma, lai visiem 1.–12. klašu skolēniem, t.sk., profesionālās izglītības iestāžu audzēkņiem, būtu iespēja teorētiskās zināšanas papildināt ar klātienē dažādos pasākumos, muzejos, teātros, koncertzālēs, uzņēmumos un citviet gūtu pieredzi. Tā ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem.


Lasīt vairāk...

Skolēni piedalās LVM Meža apsaimniekošanas norišu demonstrācijās

Meža ekspedīcija

AS “Latvijas valsts meži” sadarbībā ar LU Starpnozaru izglītības inovāciju centru un AS “Latvijas Finieris” pavasarī Latvijas skolu 6. klases skolēnus aicināja pieteikties meža ekspedīcijā, sniedzot unikālu iespēja skolēniem apgūt dabaszinības mežā kopīga piedzīvojuma veidā. Šo iespēju izmantoja arī Kārsavas vidusskolas 6.a un 6.b klases skolēni.


Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni gūst uzvaru Latvijas Kultūras kanona konkursā Latgales reģionā

Kultūras konkurss

Jau septīto gadu Latvijas Kultūras akadēmija sniedz vidusskolas vecuma jauniešiem iespēju līdzdarboties kultūras mantojuma popularizēšanā un komunikācijā, organizējot Latvijas Kultūras kanona konkursu. Ik gadu konkursa tēma tiek mainīta, piedāvājot skolēniem dažādus ar kultūras aktualitātēm, kultūras mantojumu, tradīcijām un Latvijas Kultūras kanonu saistītus uzdevumus. Kultūras kanona konkursa 2018–2019 mērķis ir nodrošināt jauniešu praktisku un radošu iesaisti Latvijas valsts simtgades kultūras programmas izpētē, kā arī Latvijas skolas somas satura identificēšanā. 2018./19. mācību gadā ikgadējā Kultūras kanona konkursa moto ir “Kultūras kanona vērtības mūsdienu Latvijas kultūras dzīvē un katra jaunieša skolas somā”. Konkursa iecere kā rezultātu paredz kultūras kanona vērtībās un aktuālajā kultūras piedāvājumā balstītu skolēnu kultūras programmas izveidi un diskusiju par strīdīgi vērtētiem kultūras notikumiem, tradīcijām, vērtībām. Konkurss norisinās trīs kārtās.


Lasīt vairāk...

10. klasei veltīta pēcpusdiena Harija Potera stilā

Šogad Kārsavas vidusskolas 10.klašu skolēnu saimē tika uzņemti 19 skolēni – 14 meitenes un 5 zēni. 12. klases skolēni viņiem organizēja pēcpusdienu Harija Potera stilā. Visas dienas garumā 10.klases skolēni izmantoja līdzi paņemtās slotas, kā visa sliktā un nevajadzīgā aizslaucītājas. Starpbrīžos starp mācību stundām, 10. klases skolēni sastapās ar dažādām burvestībām un burvju trikiem, kas veicināja klases kolektīva izturības un saliedētības nostiprināšanu, kā arī savstarpējās izpalīdzības nodrošināšanu pāru uzdevumos. Neizpalika arī bez komplimentu un labo vēlējumu izteikšanas savai klases audzinātājai Ilgai Buravcevai. Pasākums noslēdzās ar zvēresta nodošanu un 10. klases skolēnu solījumu augstu turēt savas klases un skolas godu.


Lasīt vairāk...

Purva rūdas izpēte Kārsavas novada ūdenstilpnēs

Konkurss

2018. gada 12. maijā Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Jauno vides pētnieku konkurss, kurā piedalījās skolēni no dažādiem Latvijas novadiem un Rīgas. Šogad šis konkurss tika veltīts vides un ūdens tematikai. Uz konkursa noslēgumu žūrijas komisija uzaicināja tikai 19 labākos pētnieki. Kārsavas novadu šajā konkursā pārstāvēja Kārsavas vidusskolas 12.a klases skolnieks Dans Kazimirs Valeniks ar pētījumu “Dzelzs iegūšana no purva rūdas - limonīta laboratorijā, kā reducētāju izmantojot ūdeņradi”. Šajā darbā skolēns bija izpētījis Kārsavas novada ūdenstilpnes, kuru ūdens satur purva rūdu, noteicis purva rūdas procentuālo daudzumu tilpumvienībā un izvēlējies piemērotas metodes ūdens attīrīšanai.Lasīt vairāk...

11.a klases komanda “Zaķīši” piedalās Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas konkursā “Erudīts”

Konkurss

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studenti, karjeras izglītības veicinošo pasākumu ietvaros, viesojās Kārsavas vidusskolā un informēja 11. un 12. klašu skolēnus par studiju programmām un ārpusstudiju aktivitātēm studentiem, šajā mācību iestāde. Savas prezentācijas noslēgumā studenti rīkoja intelektuālo konkursu “Erudīts” vidusskolnieku komandām 4 dalībnieku sastāvā.Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas matemātikas entuziastu panākumi

Matemātikas olipiāde

Katru mācību gadu Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās matemātikas olimpiādēs, kur pierāda savu prasmi lietot skolā iegūtās zināšanas netradicionālās situācijās.Lasīt vairāk...

Skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām” Rēzeknē

Atkritumiem pa pēdām

Š.g. 25.aprīlī Rēzeknē notika skrējiens – orientēšanās jauniešiem „Atkritumiem pa pēdām”, kurā piedalījās skolēnu komandas no Rēzeknes pilsētas un Rēzeknes, Viļānu, Ciblas, Kārsavas novada skolām. Pasākumu organizē un vada SIA "ALAAS" sadarbībā ar Rēzeknes pilsētas Domi.


Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskola lepojas!

zpd

20.04.2018. Rīgā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu akadēmiskajā centrā notika Latvijas skolēnu 42.zinātniskās pētniecības darbu konference, kur Bioloģijas sekcijā savu pētījumu plakāta formā žūrijai prezentēja un aizstāvēja 11.klases skolniece Aivita Nalivaiko.


Lasīt vairāk...

Koru konkurss Jēkabpilī

zpd

Koru skate ir būtisks sagatavošanās posms Dziesmusvētkiem. Š.g.9.aprīlī Kārsavas vidusskolas 5. – 11.klašu koris „Akustika” tika izvirzīts uz II kārtu koru konkursa „Dziesmai būt” Jēkabpilī. Latgales novadā kopumā sacentās 20 kori, kur visi ir ieguvuši ceļazīmi uz skolēnu Dziesmusvētkiem, kuri notiks 2020.gadā.

Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēni apmeklē Valsts robežsardzes koledžu

VRK

ESF darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība ”8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa ”Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs projekta NR.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros Kārsavas vidusskolas 8.a un 8.b klases izglītojamie 3. aprīlī apmeklēja Valsts robežsardzes koledžu Rēzeknē. 6. aprīlī uz Valsts robežsardzes koledžu devās arī 10.a klases skolēni.

Lasīt vairāk...

Skolēnu zinātniski pētnieciskā darbība Kārsavas vidusskolā 2017./2018.m.g.

zpd

Divu mācību gadu laikā katrs 11.a klases skolēns uzrakstīja zinātniski pētniecisko darbu par kādu sev tuvu tematu. Savus pētījumus skolēni veica veselības mācībā, bioloģijā, ķīmijā, vēsturē, kulturoloģijā, latviešu valodā, fizikā un sportā. Vairums pētījumu bija saistīti ar Kārsavas novada dabas un kultūrvides izpēti, veselīgu paradumu iedzīvināšanu jauniešos un ekoloģiskas pārtikas ražošanu Kārsavas novadā. Skolēnu darbus vērtēja skolotāji – skolēnu pētniecisko darbu konsultanti un uzrakstīto darbu recenzenti. Konferences laikā žūrijas komisija vērtēja skolēnu prasmes prezentēt savu darbu un atbildēt uz klātesošo skolēnu un pedagogu jautājumiem. Labākie darbi tiek izvirzīti uz Latgales reģiona skolēnu zinātniskās pētniecības darbu (ZPD) konferenci.

Lasīt vairāk...

Noslēdzies Skaļās lasīšanas sacensību reģionālais pusfināls

konkurss

Ar 2017. gada septembri visā Latvijā ar Latvijas Nacionālās bibliotēkas Bērnu literatūras centra iniciatīvu pirmo reizi tika uzsāktas 5.-6. klašu audzēkņu Skaļās lasīšanas sacensības, kurās iesaistījās arī Kārsavas vidusskolas skolēni. Lasīšanas sacensības tiek rīkotas, lai veicinātu bērnu interesi par lasīšanu un grāmatām, un tās norisinās 3 kārtās – vietējā skolas līmenī, reģiona pusfināls. Maijā reģiona pusfināla uzvarētāji tiksies nacionālajā finālā Rīgā.

Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēnu sasniegumi Latvijas valsts simtgadei veltītajā konkursā „Uzzini, izpēti, eksperimentē”

konkurss

2018.gada 20.martā Kārsavas novada izglītojamiem notika konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās visu novada skolu 7.-8. klašu izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Pļavas ziedu vainags Latvijas simtgadei”, „ Latvijas koku skola”, „Kārsavas novada ievērojamāko vietu mozaīka”, „Vēstījums Latvijai” un „Kārsavas novada dabas bagātības”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada skolu pedagogi: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.

Lasīt vairāk...

Ekskursija projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros

2018.gada 12.martā, skolēnu pavasara brīvdienās, Kārsavas vidusskolas 3. - 4. klašu skolēni un Salnavas skolēni, kas apmeklēja rudens brīvdienās nometni, devās ekskursijā uz Cēsu ZINOO centru. Pasākums notika projekta Nr. 8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ietvaros.

Lasīt vairāk...

9.klašu Sadraudzības vakars Kārsavas vidusskolā

sadraudzibas vakars
2018.gada 9.martā Kārsavas vidusskolas 9.klasēm notika Sadraudzības vakars ar Mērdzenes, Salnavas un Mežvidu pamatskolas 9.klašu skolēniem.
Lasīt vairāk...

JAUNO VIDES PĒTNIEKU FORUMA RĪGAS ATKLĀTĀ KĀRTA

Kārsavas vidusskolas 9.b klases skolniece Signija Igaune 2018.gada 5.martā Latvijas Universitātes Dabaszinātņu Akadēmiskajā centrā piedalījās Jauno vides pētnieku konkursā – forumā “Skolēni eksperimentē!” Rīgas atklātajā kārtā. Skolniece prezentēja savu pētījumu “Tomātu audzēšana izmantojot ekoloģisko mēslojumu”. Forumā tika prezentēti 127 skolēnu darbi 9 grupās. Forumā piedalījās 233 skolēni. Signija Igaune saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu par veikto pētījumu. Signija saņēma arī Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” atzinības rakstu, iegūstot foruma klātesošo skolēnu un pedagogu simpātiju balvu. Skolotāja konsultante Valentīna Tuče saņēma Bērnu un jauniešu vides izglītības centra “Rīgas Dabaszinību skola” pateicības rakstu. Pēc konkursa dalībniekiem bija iespēja doties ceļojumā pa Dabaszinātņu Akadēmisko centru un vērot aizraujošus eksperimentus ķīmijā.

Lasīt vairāk...

Mūzikas konkurss "Balsis 2018"

Mūzikas konkurss

26.februārī Kārsavas vidusskolā norisinājās vokālās mūzikas konkursa „Balsis 2018” 1.atlases kārta. Konkursā piedalījās Kārsavas vidusskolas 1. - 4.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Balstiņas”, iegūstot 2.pakāpes diplomu un 9.-11.klašu meiteņu vokālais ansamblis „Vuolyudzeitis”, iegūstot 1.pakāpes diplomu (vadītāja Ligita Žukovska, koncertmeistare Laine Pontaga). Mežvidu pamatskolas 1. – 4.klašu un 5. – 9.klašu meiteņu vokālais ansamblis, iegūstot 1.pakāpes diplomus (vadītāja Marita Rudoviča). Konkursa dalībniekus vērtēja žurija, kas arī sniedza noderīgus padomus konkursa startam 2.kārtā.

Lasīt vairāk...

KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNI APMEKLĒ IZSTĀDI “SKOLA 2018” ĶĪPSALĀ

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros apmeklēja izstādi “Skola 2018” Rīgā, Ķīpsalā, kur vienkopus bija izvietoti dažādu mācību iestāžu stendi, lai nākotnes studenti, apskatot tos, varētu mērķtiecīgāk pārdomāt savas nākotnes karjeras iespējas un plānotu tās īstenošanas ceļus gan Latvijā, gan ārzemēs.

Lasīt vairāk...

Kārsavas novada “Jauniešu gada balvas 2017” laureāti Kārsavas vidusskolā

2018.gada 16. februāra vakarā sirsnīgā gaisotnē Salnavas kultūras namā tika pasniegtas Kārsavas novada Jauniešu gada balvas. Kopā tika saņemti 50 pieteikumi un tika godināti jaunieši septiņās nominācijās: “Goda Jaunīts”, “Goda Cylvāks/Organizaceja jaunīšam”, “Goda Škoļnīks”, “Goda “Instagram” profils”, “Goda Sportists”, “Goda Radūšuokais jaunīts”, “Goda Pozitīvoukais kuriozs”. Katras nominācijas uzvarētājs tika apbalvots ar atzinības rakstu, piemiņas velti – koka ozolzīli. Pasākumu organizēja Kārsavas novada Jauniešu centrs “Pūga” kopā ar Kārsavas novada pašvaldību. Pasākumu vadīja Marta Ločmele un Jānis Ļubka

Lasīt vairāk...

Žetonu izsniegšanas svētki Kārsavas vidusskolā

16.februārī Kārsavas vidusskolas 12.klases skolēni svinēja Žetonu izsniegšanas svētkus, ko organizēja 11.klase. Savā uzrunā žetonu saņēmējiem skolas direktors Edgars Puksts uzsvēra, ka šie žetoni viņiem vienmēr liks atcerēties par savu piederību Kārsavas vidusskolai visa mūža garumā.

Lasīt vairāk...

Profesiju pasaule

Šī gada 2. mācību semestrī 9.a klases un 9.b klases skolēni tikās ar Kārsavas vidusskolas bijušajiem audzēkņiem Elīnu Oļipovu un Jāni Vorzu. E.Oļipova pastāstīja par mācībām Rēzeknes Valsts robežsardzes koledžā, darba iespējām. Mācību laikā tiek apgūta profesionālās tālākizglītības programma ”Robežsardze” un iegūta Valsts robežsardzes inspektora kvalifikācija. Robežsarga pienākums ir novērst likumpārkāpumu, atklāt un aizturēt personas, kuras nelegāli šķērso Valsts robežu. E.Oļipova atbildēja uz jautājumiem, skolēnus interesēja robežsarga darba ikdiena, darba specifika. Paldies Elīnai par interesanto stāstījumu!

Lasīt vairāk...

PALĪDZĒSIM DZĪVNIEKIEM PATVERSMĒS

Kārsavas vidusskolas 11.a klases skolēni iesaistījās labdarības akcijā, lai palīdzētu Rēzeknes dzīvnieku patversmē nonākušajiem dzīvniekiem. Skolēni, apmeklējot patversmi, nogādāja tur esošajiem kaķiem un suņiem sarūpēto barību, kā arī iepazinās ar patversmē dzīvojošo dzīvnieku apstākļiem un centās iepriecināt pamestos sunīšus un ķaķīšus ar saviem glāstiem. Skolēni secināja, ka labākā palīdzība, ko cilvēks varat sniegt sunim, kaķim vai kādam citam dzīvniekam – kļūt par viņa saimnieku. Nepaliksim vienaldzīgi pret tiem, kas gaida pēc mūsu siltuma un mīlestības.

Lasīt vairāk...

Eiropas parlamenta diena Kārsavas vidusskolā

Kārsavas vidusskolā 21.novembrī 11.a klases skolēni rīkoja Eiropas Parlamenta dienu 1.-12.klašu skolēniem, lai stiprinātu jauniešu interesi un izpratni par Eiropas Savienības procesiem, lēmumu pieņemšanu un šo lēmumu nozīmi katra cilvēka dzīvē. Skolēni EUROSCOLA konkursa ietvaros rīkoja 3 pasākumus, kur katra klašu grupa cīnījās par balvu kādā no 3 nominācijām, kuras pasniedz Eiropas Padome.

Lasīt vairāk...

KARJERAS IZGLĪTĪBAS ATBALSTS KĀRSAVAS VIDUSSKOLAS SKOLĒNIEM

Kārsavas vidusskolā viesojās Jauniešu Akadēmijas „Pacelt Pasauli” dibinātāja Dace Briede – Zālīte, kura ESF projekta „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I001 ietvaros vadīja karjeras attīstības atbalsta plāna aktivitātes – nodarbības par pašizaugsmi un karjeras izvēli 9. - 12.klašu skolēniem. Jauniešu Akadēmijas programma „Pacelt Pasauli” palīdz attīstīt jauniešu pašapziņu, izprast savas vajadzības un dod papildu zināšanas, uz kurām balstīt veiksmīgāku dzīvi un nākotnes izvēli

Lasīt vairāk...

12.a klases skolniece Samanta Nalivaiko gūst panākumus eseju konkursā

Tradicionālais Atlants.lv eseju konkurss skolniekiem tiek rīkots kopš 2007. gada, tajā uz galveno balvu ir pretendējuši ap 2000 skolēnu. Šajā mācību gadā konkurss sākās 19.septembrī un noslēdzās 10.martā. Šajā laika posmā skolēni interneta vietnē varēja iesniegt savus darbus. Šī gada esejas tēma bija „Es un ES”. Uzvarētājus noteica vienlīdzīgs kompetentas žūrijas un sabiedrības balsojums.
Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēni piedalās Latgales reģiona ZPD konferencē

2017.gada 17.martā Daugavpils Universitātē notika Latgales reģiona izglītojamo zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konference. Konferenci atklāja Daugavpils Universitātes zinātņu prorektore, profesore Inese Kokina, kura savā uzrunā mudināja skolēnus, aizstāvot ZPD, būt drošiem, parādīt sevi pēc iespējas pozitīvāk un gūt jaunu pieredzi. Daugavpils Universitātes rektors, akadēmiķis, profesors Arvīds Barševskis konferences dalībniekiem vēlēja uzstādīt sev pēc iespējas augstāku mērķus zinātnē un gribēt to sasniegt. VISC vecākā referente, Latvijas izglītojamo zinātniskās konferences koordinatore Mudīte Kalniņa atgādināja, ka šī ir 41. skolēnu zinātniski pētniecisko darbu konference mūsu valstī un aicināja pēc iespējas agrāk, jau pat 8.klasē, sākt skolēniem nodarboties ar pētniecību un turpināt to līdz pat 12.klasei un tikai tad ar savu pētījumu piedalīties ZPD konferencē, lai sasniegtu iespējami labākus rezultātus.
Lasīt vairāk...

Konkurss „Uzzini, izpēti, eksperimentē”

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru metodiskā apvienība 02.03.2017. rīkoja konkursu Kārsavas novada 7. – 8.klašu izglītojamiem „Uzzini, izpēti, eksperimentē”. Konkursā piedalījās Salnavas pamatskolas, Kārsavas vidusskolas, Mērdzenes pamatskolas un Mežvidu pamatskolas izglītojamie. Konkursa laikā izglītojamie apmeklēja 5 darbnīcas: „Lieliskais septītnieks”, „ Ķīmijas labirinti”, „Augi”, „Bioloģijas bingo” un „Atpazīsti kokus”. Šīs darbnīcas vadīja Kārsavas novada bioloģijas un ķīmijas skolotāji: Janīna Ļubka, Lidija Čigāne, Inga Jurdže, Valentīna Tuče un Edgars Puksts.
Lasīt vairāk...

Kārsavas vidusskolas skolēnu panākumi Kārsavas novada konkursā „Skolēni eksperimentē”

Kārsavas novada bioloģijas, ķīmijas, dabaszinību un vides izglītības koordinatoru Metodiskā apvienība 2017.gada 2.martā rīkoja konkursu „Skolēni eksperimentē” novada 5. – 9.klašu skolēniem. Kārsavas vidusskolu pārstāvēja divas 9.klases komandas ar eksperimentiem ķīmijā.
Lasīt vairāk...

Valentīndiena

Februāra mēnesis Kārsavas vidusskolā skolēniem bija cieši saistīts ar Valentīndienu, kad cilvēki viens otram teic mīļus vārdus, dāvina ziedus, dāvaniņas, apsveikuma kartiņas un cenšas būt bezgala mīļi.
Lasīt vairāk...

Sveču diena 1.b. klasē

Ziemas vidū, 2.februārī ir Sveču diena. To dēvē arīdzan par Vēja dienu, Svecaini, Grabenīcu, Groninicu, Govju dienu. Lai gads būtu jautrs, labs, lai govīm daudz piena, lai sivēni aug žirgti un pats cilvēks būtu skaists un vesels - Sveču dienā jāsmejas, jādzied un jābūt jautram. Meitām jāēd dzērvenes, lai būtu sārti vaigi.
Lasīt vairāk...